13 نتیجه

 • مرتب شده بر اساس
  ...
 • اسکارف ورزشی آرامش 350.000 تومان

  با الهام از شعر:

  آشوبم

  آرامشم تویی

  به هر ترانه ای سر میکشم تویی

  احسان حائری / چارتار

  ناموجود

 • دستمال گردن صیاد 450.000 تومان

  با الهام از شعر:

  پا پس نکش از صید من آهوی زیبا

  لختی بتابان بر رخم آن روی زیبا

  احسان حایری

  ناموجود

 • دستمال گردن آشوبم 450.000 تومان

  با الهام از شعر:

   آشوبم

  آرامشم تویی

  شمرده تر بگو با من حروف رفتنت

  تا من بگیرم از دلت همه بهانه ها را

  آشوبم

  آرامشم تویی

  به هر ترانه ای سر میکشم تویی

  سحر اضافه کن به فهم آسمانم

  بیا که بی تو من غم دوصد خزانم

   احسان حائری / چارتار

  ناموجود

 • شکت آشوبم 3.480.000 تومان

  با الهام از شعر:

  آشوبم

  آرامشم تویی

  به هر ترانه ای سر میکشم تویی

  سحر اضافه کن به فهم آسمانم

  بیا که بی تو من غم دوصد خزانم

  احسان حائری / چارتار

  موجود

 • تاپ دیمیتر + شلوار (کمبو) 1.540.000 تومان
  با الهام از شعر:

  بی تو بی شب افروزی ماندنت
  بی تب تندو پیراهنت
  شک نکن من که هیچ
  آسمان هم زمین میخورد

  احسان حائری

  ناموجود

 • شال یکرو آدینه 650.000 تومان

  با الهام از شعر:

  من که شیدا شدنم محو پیدا شدنم
  عابری گم شده در کوی رها شدنم
  من که سرتاسر خموشم
  مست بی اندازه نوشم
  پس کجا جویم تورا پس کجا جویم تورا

  چارتار

  ناموجود

 • مینی اسکارف آرزو 700.000 تومان

  با الهام از شعر:

  زیباترین آرزو را چَشمِ تو فهمیده ام
  از ماجرای شمع و نگاهت پروانه ای چیده ام

  احسان حائری / چارتار

  موجود

 • شال دورو شیدا 1.250.000 تومان

  با الهام از شعر:

  میگدازد سینه من سینه‌ام

  آیینه ی من پس کجا جویم تو را
  من که سرتاسر خموشم
  مست بی اندازه نوشم
  پس کجا جویم تو را
  پس کجا جویم تو را

  احسان حائری / چارتار

   

  موجود

 • شال دورو آرزو 1.250.000 تومان

  با الهام از شعر:

  زیباترین آرزو را چشم تو فهمیده‌ام

  از ماجرای شمع و نگاهت پروانه‌ای چیده‌ام

  احسان حائری / چارتار

   

  ناموجود

 • شال دورو دور 1.250.000 تومان

  با الهام از شعر:

  دور از رویت دور از صدایت شادی نایاب است

  با این با تو بیگانه ماندن رودم تالاب است

  ای ماه تابان برگرد در کوچه ی دل پیدا شو

  با تشنگی ام تنها شو ای ماه تابان برگرد

  احسان حائری / چارتار

   

  ناموجود

 • شال دورو آشوبم 1.250.000 تومان

  با الهام از شعر:

   

  آشوبم

  آرامشم تویی

  شمرده تر بگو با من حروف رفتنت

  تا من بگیرم از دلت همه بهانه ها را

  آشوبم

  آرامشم تویی

  به هر ترانه ای سر میکشم تویی

  سحر اضافه کن به فهم آسمانم

  بیا که بی تو من غم دوصد خزانم

   

  احسان حائری / چارتار

   

  ناموجود

 • شومیز دیمیتر 400.000 تومان2.750.000 تومان

  با الهام از شعر:

  بی تو بی شب افروزی ماندنت
  بی تب تندو پیراهنت
  شک نکن من که هیچ
  آسمان هم زمین میخورد

  احسان حائری /چارتار

  موجود

 • تاپ دیمیتر 2.450.000 تومان

  خدا بانوی مادر

  با الهام از شعر:

  بی تو بی شب افروزی ماندنت
  بی تب تندو پیراهنت
  شک نکن من که هیچ
  آسمان هم زمین میخورد

  احسان حائری / چارتار

  موجود

My Cart
Wishlist
اخیرا مشاهده شده
Categories