2 نتیجه

 • مرتب شده بر اساس
  ...
 • شال دورو هزار و یک شب 1.250.000 تومان

  با الهام از متن:

  شهریار، پادشاه ایران و شاه زمان به خیانت همسرش پی می‌برند. همسر و معشوقه او به جرم خیانت کشته می‌شوند. شهریار تصمیم به انتقام می‌گیرد؛ بنابراین تا ۳ سال هر شب با باکره‌ای ازدواج کرده و صبح او را به قتل می‌رساند.

  وزیر که وظیفه یافتن دختران را دارد به جان می‌آید ولی کاری از دستش بر نمی‌آید تا وقتی که شهرزاد دختر وزیر قدم به جلو می‌گذارد و تصمیم به ازدواج با شاه را می‌گیرد و هر شب برای شاه قصه می‌گوید و بقیه داستان را برای شب بعد می‌گذارد.

  او به مدت سه سال این کار را ادامه می‌دهد و با هر قصه زهر انتقام را از دل شاه بیرون می‌کشد تا دست آخر هم شاه را درمان می کند و هم خودش زنده می ماند.

  هزار و یک شب

  موجود

 • شال دورو هزار و یک شب کرم 1.250.000 تومان

  با الهام از شعر:

  شهریار پادشاه ایران و شاه زمان وزیر او به خیانت

  همسر پادشاه پی می‌برند. همسر و معشوقه او

  به جرم خیانت کشته می‌شود.شهریار تصمیم به

  انتقام می‌گیرد؛ بنابراین تا ۳ سال هر شب با

  باکره‌ای ازدواج کرده و صبح اورا به قتل می‌رساند.

  وزیر که وظیفه یافتن دختران را دارد به جان می‌آید

  ولی کاری از دستش بر نمی‌آید تا وقتی که شهرزاد

  دختر وزیر قدم بجلو می‌گذارد و تصمیم به ازدواج

  با شاه را می‌گیرد و هر شب برای شاه قصه می‌گفته

  و بقیه داستان را برای شب بعد می‌گذاشته به مدت

  سه سال این کار را ادامه می‌دهد و با هر قصه

  زهر انتقام را از دل شاه بیرون می‌کشد تا دست آخر

  هم شاه را درمان کرده باشد و هم خودش

  زنده مانده باشد

  هزار و یک شب

   

  ناموجود

My Cart
Wishlist
اخیرا مشاهده شده
Categories