3 نتیجه

 • مرتب شده بر اساس
  ...
 • ناموجود
  شال دورو برقص‌آ (شقایق) 1.250.000 تومان

  با الهام از شعر:

  آمد بهار جان ها ای شاخ تر برقص آ

  چون یوسف اندر آمد مصر و شکر برقص آ

  ای شاه عشق پرور مانند شیر مادر
  ای شیرجوش دررو جان پدر به رقص آ

  مولانا

  Out of stock

 • ناموجود
  شال دورو برقص‌آ 1.250.000 تومان

  با الهام از شعر:

  آمد بهار جان ها ای شاخ تر برقص آ

  چون یوسف اندر آمد مصر و شکر برقص آ

  ای شاه عشق پرور مانند شیر مادر
  ای شیرجوش دررو جان پدر به رقص آ

  طاووس ما درآید وان رنگ‌ها برآید
  مرغ جان سراید بی‌بال و پر به رقص آ

  مولانا

   

  Out of stock

 • شال دورو نفس 1.250.000 تومان

  با الهام از شعر:

   

  هر نفس آواز عشق می‌رسد از چپ و راست

  ما به فلک می‌رویم عزم تماشا که راست
  ما به فلک بوده‌ایم یار ملک بوده‌ایم
  باز همان جا رویم جمله که آن شهر ماست
  خود ز فلک برتریم وز ملک افزونتریم
  زین دو چرا نگذریم منزل ما کبریاست

   

  مولانا

  In stock

My Cart
Wishlist
Recently Viewed
Categories