5 نتیجه

 • مرتب شده بر اساس
  ...
 • شال دورو چرخ کبود 1.250.000 تومان

  با الهام از شعر:

  غلام همت آنم که زیر چرخ کبود

  ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزادست

  حافظ

   

  In stock

 • ناموجود
  روسری دورو محبت 750.000 تومان

  با الهام از شعر:

  دلی دیرم خریدار محبت کز او گرم است بازار محبت
  لباسی بافتم بر قامت دل ز پود محنت و تار محبت

  باباطاهر

  Out of stock

 • ناموجود
  شال دورو سرنوشت 1.250.000 تومان

  با الهام از شعر:

  سرنوشت را بايد از سر نوشت
  ‎شايد اينبار کمی بهتر نوشت
  ‎عاشقی را غرق در باور نوشت
  ‎غصه ها را قصه ای ديگر نوشت
  ‎از کجا اين باور آمد که گفت
  ‎گر رود سر برنگردد سرنوشت
  ‎گل بکاريم از دل گل برآريم
  ‎در زمستان در بهاران زير باران
  گل بکاريم گر بخواهيم گر نخواهيم
  ‎باغبان روزگاريم

  فرا شیرازی

   

  Out of stock

 • ناموجود
  شال دورو هنگام سپیده دم 1.250.000 تومان

  با الهام از شعر:

  هنگام سپیده دم خروس سحری

  دانی که چرا همی کند نوحه گری

  یعنی که نمودند در آیینه صبح

  کز عمر شبی گذشت و تو بی خبری

  خیام

   

  Out of stock

 • ناموجود
  شال یکرو هیچ
  شال یکرو هیچ بنفش 650.000 تومان

  بنگر ز جهان چه طرف بر بستم ؟ هیچ

  وز حاصل عمر چیست در دستم ؟ هیچ

  شمع طربم ولی چو بنشستم هیچ

  من جام جمم ولی بشکستم هیچ

   

  Out of stock

My Cart
Wishlist
Recently Viewed
Categories