10 نتیجه

 • مرتب شده بر اساس
  ...
 • شال یکرو کوچه 650.000 تومان

  با الهام از شعر:

  بی تو، مهتاب‌شبی، باز از آن کوچه گذشتم،
  همه تن چشم شدم، خیره به دنبال تو گشتم،
  شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم،
  شدم آن عاشق دیوانه که بودم

  فریدون مشیری

   

  ناموجود

 • روسری دورو خاطره 750.000 تومان

  با الهام از شعر:

   

  بی تو، مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم

  همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم
  شوق دیدار تو لبریز شد از جان وجودم
  شدم آن عاشق دیوانه که بودم
  در نهان‌خانه جانم گل یاد تو درخشید
  باغ صد خاطره خندید
  عطر صد خاطره پیچید

   

  فریدون مشیری

   

  ناموجود

 • شال دورو دلشدگان 1.250.000 تومان

  با الهام از شعر:

   

  ما  دلشدگان خسرو شيرين پناهيم

  ما كشته ی آن مهرخ خورشيد كلاهيم

  ما از دو جهان غير تو ای عشق نخواهيم

  صد شور نهان با ما، تاب و تب جان با ما

  در اين سر بی سامان، غمهای جهان با ما

  با ساز و نی، با جام می، با ياد وی

  شوری دگر اندازيم، در ميكده‌ی جان

  جمع مستان غزل خوانيم

  همه مستان سر اندازيم، سر افرازيم

  جز اين هنر ندانيم، كه هر چه می توانيم

  غم از دلها بر اندازيم، بر اندازيم …

   

  فریدون مشیری

   

  ناموجود

 • روسری دورو کوچه 750.000 تومان

  با الهام از شعر:

   

  بی تو، مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم

  همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم
  شوق دیدار تو لبریز شد از جان وجودم
  شدم آن عاشق دیوانه که بودم
  در نهانخانه جانم گل یاد تو درخشید
  باغ صد خاطره خندید
  عطر صد خاطره پیچید

   

  فریدون مشیری

   

  ناموجود

 • شال یکرو برگ سبز زرد 650.000 تومان

  با الهام از شعر:

  بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک
  شاخه‌های شسته، باران خورده، پاک
  آسمان آبی و ابر سپید
  برگ‌های سبز بید

  فریدون مشیری

   

   

  ناموجود

 • شال یکرو برگ قرمز آبی 650.000 تومان

  با الهام از شعر:

  بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک
  شاخه‌های شسته، باران خورده، پاک
  آسمان آبی و ابر سپید
  برگ‌های سبز بید

  فریدون مشیری

   

  ناموجود

 • مانتو پرستو 980.000 تومان

  با الهام از شعر:

  پرستو باشم و از دام این خاک
  گشایم پَر به سوی بام افلاک
  ز چشم‌انداز بی ‌پایان گردون
  در‌آویزم به دنیایی طربناک
  پرستو باشم و از بام هستی
  بخوانم نغمه‌های شوق و مستی
  سرودی سر کنم با خاطری شاد
  سرود عشق و آزادی ‌پرستی

  فریدون مشیری

   

  ناموجود

 • پیراهن و دستمال گردن دلشدگان آستین دار 3.750.000 تومان

  با الهام از شعر:

  ما  دلشدگان خسرو شيرين پناهيم

  ما كشته ي آن مهرخ خورشيد كلاهيم

  ما از دو جهان غير تو اي عشق نخواهيم

  صد شور نهان با ما،تاب و تب جان با ما

  در اين سر بي سامان،غمهاي جهان با ما

  فریدون مشیری

   

   

  ناموجود

 • پیراهن دلشدگان 2.950.000 تومان

  با الهام از شعر:

   

  ما  دلشدگان خسرو شيرين پناهيم

  ما كشته‌ی آن مهرخ خورشيد كلاهيم

  ما از دو جهان غير تو ای عشق نخواهيم

   فریدون مشیری

  موجود (می توان پیش خرید کرد)

 • تاپ دلشدگان 2.450.000 تومان

  با الهام از شعر:

  ما  دلشدگان خسرو شيرين پناهیم

  ما كشته‌ی آن مهرخ خورشيد كلاهیم

  ما از دو جهان غير تو ای عشق نخواهيم

  فریدون مشیری

   

  ناموجود

My Cart
Wishlist
اخیرا مشاهده شده
Categories