4 نتیجه

 • مرتب شده بر اساس
  ...
 • شال یکرو سخن آبی 650.000 تومان

  با الهام از شعر:

  درخت با جنگل سخن می گوید
  علف با صحرا
  ستاره با کهکشان
  و من با تو سخن می گویم
  نامت را به من بگو
  دستت را به من بده
  حرفت را به من بگو
  قلبت را به من بده
  من ریشه های تُرا در یافته ام
  با لبانت برای همه لب ها سخن گفته ام

  و دست‌هایت با دستانِ من آشناست

  احمد شاملو

   

  ناموجود

 • شال یکرو گنجشک پر 650.000 تومان

  با الهام از شهر:

  کلاغ

  پر

  گنجشک

  پر….

  این روزگار درختی است

  که دل به پرنده بسته بود

   

  ناموجود

 • شال یکرو هرگز کرم 650.000 تومان

  الهام گرفته از شعر تاسیان 

  من نمی دانستم
  معنی هرگز را
  تو چرا بازنگشتی دیگر

  هوشنگ ابتهاج

  ناموجود

 • شال یکرو هرگز آبی 650.000 تومان

  الهام گرفته از شعر تاسیان 

  من نمی دانستم
  معنی هرگز را
  تو چرا بازنگشتی دیگر

  هوشنگ ابتهاج

   

  ناموجود

My Cart
Wishlist
اخیرا مشاهده شده
Categories