1 نتیجه

 • مرتب شده بر اساس
  ...
 • شال دورو سرنوشت 1.250.000 تومان

  با الهام از شعر:

  سرنوشت را بايد از سر نوشت
  ‎شايد اينبار کمی بهتر نوشت
  ‎عاشقی را غرق در باور نوشت
  ‎غصه ها را قصه ای ديگر نوشت
  ‎از کجا اين باور آمد که گفت
  ‎گر رود سر برنگردد سرنوشت
  ‎گل بکاريم از دل گل برآريم
  ‎در زمستان در بهاران زير باران
  گل بکاريم گر بخواهيم گر نخواهيم
  ‎باغبان روزگاريم

  فرا شیرازی

   

  ناموجود

My Cart
Wishlist
اخیرا مشاهده شده
Categories