24 نتیجه

 • مرتب شده بر اساس
  ...
 • پیراهن جام مشکی (آستین دار) 3.750.000 تومان

  با الهام از شعر:

  بنگر ز جهان چه طَرْف بربستم؟ هیچ،

  وَز حاصلِ عمر چیست در دستم؟ هیچ،

  شمعِ طَرَبم، ولی چو بنشستم، هیچ،

  من جامِ جَمَم، ولی چو بشکستم، هیچ.

  خیام

  In stock

 • پیراهن طرب 3.750.000 تومان

  با الهام از شعر:

  ای دوست بیا تا غمِ فردا نخوریم

  وین یک دمِ عمر را غنیمت شمریم

  فردا که ازین دیرِ فنا درگذریم

  با هفت‌هزارسالگان سربه‌سریم

  خیام

  In stock

 • پالتو دورو طرب 3.550.000 تومان

  با الهام از شعر:

  ای دوست بیا تا غمِ فردا نخوریم

  وین یک دمِ عمر را غنیمت شمریم

  فردا که ازین دیرِ فنا درگذریم

  با هفت‌هزارسالگان سربه‌سریم

  خیام

  In stock

 • ناموجود
  شومیز جام جم مشکی 2.750.000 تومان

  با الهام از شعر:

  بنگر ز جهان چه طَرف‌ْ بر بستم ؟ هیچ ‎

  وز حاصل عمر چیست در دستم ؟ هیچ

  ‎شمع طـربم ولی چو بنشستم هیچ

  ‎من جام جمم ولی چو بشکستم هیچ‎

  خیام

  Out of stock

 • پیراهن جام مشکی 3.450.000 تومان

  با الهام از شعر:

  بنگر ز جهان چه طَرْف بربستم؟ هیچ،

  وَز حاصلِ عمر چیست در دستم؟ هیچ،

  شمعِ طَرَبم، ولی چو بنشستم، هیچ،

  من جامِ جَمَم، ولی چو بشکستم، هیچ.

  خیام

  In stock (can be backordered)

 • کراوات و پوشت جام جم آبی کاربنی 650.000 تومان2.200.000 تومان

  با الهام از شعر:

  بنگر ز جهان چه طَرف‌ْ *بر بستم ؟ هیچ
  ‎وز حاصل عمر چیست در دستم ؟ هیچ
  ‎شمع طـربم ولی چو بنشستم هیچ
  ‎من جام جمم ولی چو بشکستم هیچ
  خیام

  *معنی کلمه طَرفْ : بهره ، سود

   

  In stock

 • دستمال گردن جام جم آبی کاربنی 450.000 تومان

  با الهام از شعر:

  بنگر ز جهان چه طَرف‌ْ *بر بستم ؟ هیچ
  ‎وز حاصل عمر چیست در دستم ؟ هیچ
  ‎شمع طـربم ولی چو بنشستم هیچ
  ‎من جام جمم ولی چو بشکستم هیچ
  خیام

  *معنی کلمه طَرفْ : بهره ، سود

  In stock

 • ناموجود
  کراوات و پوشت جام جم مشکی 650.000 تومان2.200.000 تومان

  با الهام از شعر:

  بنگر ز جهان چه طَرف‌ْ *بر بستم ؟ هیچ
  ‎وز حاصل عمر چیست در دستم ؟ هیچ
  ‎شمع طـربم ولی چو بنشستم هیچ
  ‎من جام جمم ولی چو بشکستم هیچ
  خیام

  *معنی کلمه طَرفْ : بهره ، سود

   

  Out of stock

 • ناموجود
  شکت اسرار ازل 3.480.000 تومان

  با الهام از شعر :

   

  اسرار ازل را نه تو دانی و نه من

  وین حل معما نه تو خوانی و نه من
  هست از پس پرده گفتگوی من و تو

  چون پرده برافتند نه تو مانی و نه من

   

  خیام

  Out of stock

 • شال و پوشت دورو اسرار ازل 650.000 تومان2.200.000 تومان

  با الهام از شعر :

   

  اسرار ازل را نه تو دانی و نه من

  وین حل معما نه تو خوانی و نه من
  هست از پس پرده گفتگوی من و تو

  چون پرده برافتند نه تو مانی و نه من

   

  خیام

   

   

  In stock (can be backordered)

 • دستمال گردن جام جم مشکی 450.000 تومان

  با الهام از شعر:

  بنگر ز جهان چه طَرف‌ْ بر بستم ؟ هیچ ‎

  وز حاصل عمر چیست در دستم ؟ هیچ

  ‎شمع طـربم ولی چو بنشستم هیچ

  ‎من جام جمم ولی چو بشکستم هیچ‎

  خیام

  In stock

 • ناموجود
  دستمال گردن هنگام سپیده دم 450.000 تومان

  با الهام از شعر:

  هنگام سپیده دم خروس سحری

  دانی که چرا همی کند نوحه گری

  یعنی که نمودند در آیینه صبح

  کز عمر شبی گذشت و تو بی خبری

  خیام

   

  Out of stock

 • روسری یکرو جام جم 750.000 تومان

  با الهام از شعر:

  بنگر ز جهان چه طَرف‌ْ بر بستم ؟ هیچ
  ‎وز حاصل عمر چیست در دستم ؟ هیچ
  ‎شمع طـربم ولی چو بنشستم هیچ
  ‎من جام جمم ولی چو بشکستم هیچ

  خیام

  In stock

 • شال دورو جام جم مشکی 1.250.000 تومان

  با الهام از شعر:

  بنگر ز جهان چه طَرف‌ْ *بر بستم ؟ هیچ
  ‎وز حاصل عمر چیست در دستم ؟ هیچ
  ‎شمع طـربم ولی چو بنشستم هیچ
  ‎من جام جمم ولی چو بشکستم هیچ

  خیام

  *معنی کلمه طَرفْ : بهره ، سود

   

  In stock

 • ناموجود
  شال دورو هنگام سپیده دم 1.250.000 تومان

  با الهام از شعر:

  هنگام سپیده دم خروس سحری

  دانی که چرا همی کند نوحه گری

  یعنی که نمودند در آیینه صبح

  کز عمر شبی گذشت و تو بی خبری

  خیام

   

  Out of stock

 • شال دورو جام جم آبی کاربنی 1.250.000 تومان

  با الهام از شعر:

  بنگر ز جهان چه طَرف‌ْ *بر بستم ؟ هیچ
  ‎وز حاصل عمر چیست در دستم ؟ هیچ
  ‎شمع طـربم ولی چو بنشستم هیچ
  ‎من جام جمم ولی چو بشکستم هیچ
  خیام

  *معنی کلمه طَرفْ : بهره ، سود

   

  In stock

 • ناموجود
  شال یکرو هیچ
  شال یکرو هیچ بنفش 650.000 تومان

  بنگر ز جهان چه طرف بر بستم ؟ هیچ

  وز حاصل عمر چیست در دستم ؟ هیچ

  شمع طربم ولی چو بنشستم هیچ

  من جام جمم ولی بشکستم هیچ

   

  Out of stock

 • شال یکرو هیچ دودی 650.000 تومان

  با الهام از شعر:

  بنگر ز جهان چه طرف بر بستم ؟ هیچ

  وز حاصل عمر چیست در دستم ؟ هیچ

  شمع طربم ولی چو بنشستم هیچ

  من جام جمم ولی بشکستم هیچ

  خیام

   

  In stock

 • پیراهن راز 2.950.000 تومان

  با الهام از شعر:

  می نوش که عمر جاودانی این است

  خود حاصلت از دور جوانی این است

  هنگام گل و باده و یاران سرمست

  خوش باش دمی که زندگانی این است

  خیام

  In stock (can be backordered)

 • ناموجود
  پیراهن جور دیگر باید دید 2.850.000 تومان

  کالکشن سهراب

   

  با الهام از شعر: 

  چشمها را بايد شست

  جور ديگر بايد ديد

  چترها را بايد بست

  زير باران بايد رفت

  فکر را خاطره را زير باران بايد برد‌

  با همه مردم شهر زير باران بايد رفت

   

  سهراب سپهری

   

  باران به عنوان نمادی از پاکی و تازگی، ایده های جدید را جذب می کند.

  Out of stock

 • ناموجود
  پیراهن حس غریب 2.850.000 تومان

  کالکشن سهراب

  با الهام از شعر:

   

  زندگی چیزی نیست ، كه لب طاقچه عادت از یاد من و تو برود

  زندگی جذبه دستی است كه می چیند

  زندگی نوبر انجیر سیاه ، كه در دهان گس تابستان است‌

  زندگی ، بعد درخت است به چشم حشره‌

  زندگی تجربه شب پره در تاریكی است‌

  زندگی حس غریبی است كه یك مرغ مهاجر دارد

   

  سهراب سپهری

  Out of stock

 • ناموجود
  پیراهن حرف ها 2.850.000 تومان

  کالکشن سهراب

   

  با الهام از شعر:

   

  حرف ها دارم

  با تو ای مرغی که

  می‌خوانی نهان از چشم

  و زمان را با صدایت می گشایی!

   

  سهراب سپهری

  Out of stock

 • ناموجود
  پیراهن پرنده شدن 2.850.000 تومان

  کالکشن سهراب

   

  با الهام از شعر:

   

  قشنگ یعنی

  تعبیر عاشقانه اشکال

  و عشق تنها عشق

  ترا به گرمی یک سیب می کند مانوس

  و عشق تنها عشق

  مرا به وسعت اندوه زندگی ها برد

  مرا رساند به امکان یک پرنده شدن

   

  سهراب سپهری

  Out of stock

 • پیراهن جام بنفش 2.950.000 تومان

  با الهام از شعر:

  بنگر ز جهان چه طَرْف بربستم؟ هیچ،

  وَز حاصلِ عمر چیست در دستم؟ هیچ،

  شمعِ طَرَبم، ولی چو بنشستم، هیچ،

  من جامِ جَمَم، ولی چو بشکستم، هیچ.

  خیام

  In stock

My Cart
Wishlist
Recently Viewed
Categories