7 نتیجه

 • مرتب شده بر اساس
  ...
 • کراوات و پوشت تهران 650.000 تومان2.200.000 تومان

  با الهام از شعر:

  من می شناسم مثل غم او را
  انگیزه آن چشم ابرو را
  آن تخت خواب مست آن بو را

  گم کرده بودم آن خیابان را
  پرواز روی بام تهران را

  حسین غیاثی

   

   

  موجود (می توان پیش خرید کرد)

 • شال یکرو موهر تهران 750.000 تومان

  با الهام از شعر:

  من می شناسم مثل غم او را
  انگیزه آن چشم ابرو را
  آن تخت خواب مست آن بو را

  گم کرده بودم آن خیابان را
  پرواز روی بام تهران را

  حسین غیاثی

  موجود

 • شال دورو تهران نارنجی سرمه ای 1.250.000 تومان

  با الهام از شعر:

  می‌ترسم از تاریک روشنها
  ازقبل و بعد گریه‌ی زنها
  از زندگی با هم ولی تنها
  از بدرقه تا راه آهنها
  از شوق غمگین رسیدنها
  از دوستت دارم شنیدنها
  از هر چه با من هست می‌ترسم

  حسین غیاثی

   

  ناموجود

 • شال دورو تهران دودی زرد 1.250.000 تومان

  با الهام از شعر:

  می‌ترسم از تاریک روشنها
  ازقبل و بعد گریه‌ی زنها
  از زندگی با هم ولی تنها
  از بدرقه تا راه آهنها
  از شوق غمگین رسیدنها
  از دوستت دارم شنیدنها
  از هر چه با من هست می‌ترسم
  می‌ترسم
  از چای مانده روی میز او
  از آرزوهای عزیز او
  از اسم روی سینه ریز او
  از ریتم موزیک مریض او
  از هر چه با من هست می‌ترسم
  می‌ترسم

  حسین غیاثی

   

  ناموجود

 • شال یکرو تهران شهر شلوغ دودی زرد 650.000 تومان

  با الهام از شعر:

  من می شناسم مثل غم او را
  انگیزه آن چشم ابرو را
  آن تخت خواب مست آن بو را

  گم کرده بودم آن خیابان را
  پرواز روی بام تهران را

  حسین غیاثی

  ناموجود

 • شال یکرو تهران شهر شلوغ نارنجی 650.000 تومان

  با الهام از شعر:

  من می شناسم مثل غم او را
  انگیزه آن چشم ابرو را
  آن تخت خواب مست آن بو را

  گم کرده بودم آن خیابان را
  پرواز روی بام تهران را

  حسین غیاثی

  ناموجود

 • تاپ تهران شهر شلوغ 2.450.000 تومان

  با الهام از شعر:

  من می شناسم مثل غم او را
  انگیزه آن چشم ابرو را
  آن تخت خواب مست آن بو را

  گم کرده بودم آن خیابان را
  پرواز روی بام تهران را

  حسین غیاثی

  ناموجود

My Cart
Wishlist
اخیرا مشاهده شده
Categories