سبد خرید کوچک

تابلوی نقاشی خط (کالیگرافی) سماع خمار مستی

متن روی اثر

“همه عمر برندارم سر از این خمار مستی”

که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی
تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد
دگران روند و آیند و تو همچنان که هستی
‏‎

طراحی و اجرا تابلو بوم کالیگرافی توسط مهدی طاقه‌چیان

تابلوی سماع خمارمستی