سبد خرید کوچک

تابلو خط نقاشی (کالیگرافی) هر چه تبر زدی مرا زخم نشد جوانه شد

متن روی اثر

هر چه تبر زدی مرا زخم نشد جوانه شد
(ایرج جنتی)

طراحی و اجرای تابلو خط نقاشی ( کالیگرافی) + ترکیب مواد برجسته ‏‎از مهدی طاقه‌چیان
ابعاد ۱۰۰ در ۱۵۰