سبد خرید کوچک

تابلوی نقاشی خط دوقلو از اندوه باطل رها شو

متن روی اثر

از اندوه باطل رها شو
مسیر جهان دوره گردیست
به چَشمان نمناک مهتاب
زمین لکه ای لاجوردیست
(چارتار)

طراحی و اجرا تابلو بوم کالیگرافی توسط مهدی طاقه‌چیان
تابلوی دوقلوی آبستره کالیگرافی