شال شاه صنم

معرفی شال شاه صنم


نام شال : شاه صنم، زیبا صنم .
شاه صنم زیبا صنم ،
بوسه زنم دستهای تو


ابریشم قیمت نداره
حیف از اون موهای تو
حیف ازون موهای تو
حیف ازون موهای تو
به قرآنِ مجید آیه آیه
دلُم هر روز و شو پیش تو آیه
اگر از طعنه های مردم نترسم
بدنبالت میایوم مثل سایه،
یارگلُم
آخ یار گُلُم

الهام گرفته از شعر شاه صنم #فولکوریک خراسان

????

خرید مستقیم از فروشگاه وبسایت

شال هزار و یک شب
شال خسروی شیرین

دیدگاهتان را بنویسید

My Cart
Wishlist
اخیرا مشاهده شده
Categories